Volby do Evropského parlamentu – informace k hlasování na voličský průkaz

06.03.2024, 8:45
 Volby do Evropského parlamentu 2024 byly vyhlášeny
 dne 27. února 2024 ve Sbírce zákonů
 a mezinárodních smluv, a to zveřejněním rozhodnutí
prezidenta republiky č. 38/2024 Sb.,
 o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu, přičemž dny
jejich konání byly stanoveny
 na pátek 7. června 2024 a sobotu 8. června 2024.

Hlasování do Evropského parlamentu
bude na území České republiky probíhat ve stálých
volebních okrscích (nikoliv na zastupitelských úřadech ČR),

a to v pátek 7. června 2024 od 14:00 do 22:00 hod.
a v sobotu 8. června 2024 od 8:00 do 14:00 hod.


Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má:
a) každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a
b) občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po
dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území
ČR. 

Zákon o volbách do EP umožňuje hlasování na voličský průkaz:
Obecné informace Ministerstva vnitra k voličskému průkazu jsou uvedeny na internetovém
portálu https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volicsky-prukaz.aspx