Stavba TJ Baník Vintířov

20.07.2023, 9:28
Letošní největší a nejnáročnější stavbourealizovanou z prostředků obce 
je bezesporu novostavba TJ Baník Vintířov.
Každý z nás tak máme jedinečnou možnost
vidět změnu, kdy v místech bývalého
objektu TJ Baník, který byl tvořen z 
vícero přístaveb, vzniká zcela nová moderní budova, sportovní stánek, našich fotbalistů.
Stavební práce se naplno rozjely 9.5.2023 po předání stavby vítězné firmě STABIA s.r.o. z Chebu
a objekt nabírá vyprojektovaných proporcí.
Vše zatím běží bez problémů a předpokládaný termín dokončení stavby je listopad 2023.