Poplatky za psy, pronájmy a odpady

29.03.2023, 13:33
Vážení občané, již zbývají poslední tři dny, kdy můžete v řádném termínu zaplatit poplatky za psy, pronájmy pozemků v pokladně obecního úřadu. Pololetní platba za odpady (popřípadě celý rok) byla splatná již k 28. února 2023. Výše poplatků za odvoz komunálního odpadu zůstává stejné jako v loňském roce. Předepsané platby za odpad a variabilní symboly plátce jsou uvedeny na www.vintirov.cz, ve složce služby/odpady, odpadové hospodářství. Platby můžete provést na obecním úřadě v pokladně v hotovosti nebo bezhotovostně přes platební terminál, nebo můžete platbu převést na číslo účtu obce 2826391/0100, včetně vašeho variabilního symbolu nebo specifikace – jméno poplatníka + poplatek pes, odpad nebo poplatek pronájem pozemku. V případě, že došlo ke změně, která bude mít vliv na výši poplatku (přiznání starobního důchodu, ZTP-P atd.), kontaktujte obecní úřad. Výši poplatků Vám rádi sdělíme a opravíme. Děkujeme.