Poplatky za psy, pronájmy a odpady

17.02.2023, 10:06
V průběhu měsíce února až března můžete v pokladně obecního úřadu zaplatit poplatky za psy, pronájmy pozemků. Pololetní platbu za odpady (popřípadě celý rok) je nutné uhradit do 28. února 2023. Předepsané platby a variabilní symboly plátce jsou uvedeny na www.vintirov.cz, ve složce služby/odpady, odpadové hospodářství, Platby za odvoz komunálního odpadu 2023 - předpisy a variabilní symboly. Poplatky za odvoz komunálního odpadu zůstávají stejné jako v loňském roce. Platby můžete provést na obecním úřadě v úředních hodinách pondělí a středa od 8.00-12.00 a od 13.00- 17.00 hod. v jiné dny po dohodě, nebo můžete platbu převést na číslo účtu obce 2826391/0100, včetně vašeho variabilního symbolu nebo specifikace – jméno poplatníka + poplatek pes, odpad nebo poplatek pronájem pozemku. Všechny platby lze uhradit na obecním úřadě i bezhotovostně pomocí platebního terminálu. V případě, že došlo ke změně, která bude mít vliv na výši poplatku (přiznání starobního důchodu, ZTP-P atd.), kontaktujte obecní úřad.  Výši poplatků Vám rádi sdělíme a opravíme.