​Ceny odvozu odpadu v obci + přehled režimů odvozu 2023

06.01.2023, 13:06
Společnost Chodovské technicko-ekologické služby, zajišťující svoz komunálního odpadu pro naši obec oznámila úpravu cen pro rok 2023. Ceny jsou ovlivněny především dalším zvýšením cen za uložení odpadu, zvýšením nákladů na zpracování nebo snížením výkupných cen u tříděných odpadů, cenou pohonných hmot a předpokládaným zvýšením minimální mzdy. U směsného komunálního odpadu dochází ke zvýšení o cca 13% v porovnání s původní cenou pro rok 2022.
 
Cena místního poplatku za svoz směsného komunálního odpadu pro rok 2023 se na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 12.12.2022 nenavyšuje a zůstává v původní výši s cenami roku 2022.

 Odkaz na webové stránky obce Vintířov/služby/odpadové hospodářství/Přehled plateb a variabilní symboly - odpady 2023
 
Ve staženém souboru jsou uvedeny všechny potřebné údaje k platbě přes internetové bankovnictví ( číslo účtu obce, variabilní symbol jednotlivých majitelů domů, dle čísel popisných a cena za svoz odpadu). Platbu lze provést i přímo na obecním úřadě v pokladně v úřední dny, jak hotově, tak i bezhotovostně přes platební terminál.