Policie Karlovarského kraje vytvořila projekt na domácí násilí

26.11.2022, 18:40
KARLOVARSKÝ KRAJ – Bezpečně doma. 

Tak jako každý rok vytvořili policisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje nový projekt financovaný z rezortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality. Jednou z hlavních priorit bylo řešení problému násilí v rodinách, ke kterému vzhledem k dlouhodobé sociální izolaci dětí, „home office“, distanční výuce a oslabování sociálních vazeb vlivem protikoronavirových opatření mohlo v tomto období docházet.
Pokračování článku a více informací na odkazu: https://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22763310&docType=ART