Úprava křižovatky u č.p. 100

09.07.2022, 14:17
Dne 11.7.2022 bude zahájena stavební činnost na křižovatce u č.p. 100. Z tohoto důvodu bude v těchto místech prací omezen provoz pro pěší i automobilovou dopravu. Cílem úpravy je docílit bezpečnějšího přecházení chodců a bezpečnějšího průjezdu automobilů. Bude vytvořen ostrůvek, který jasně stanoví místo najíždění vozidel do křižovatky. Křižovatka bude nově osvětlena 7 lampami LED pouličního veřejného osvětlení. Předpokládaný termín dokončení je 9-10/2022.Za komplikace se omlouváme.