Oprava komunikace

06.06.2022, 10:31
V měsíci červnu bude zahájena stavební činnost na úpravě a opravě chodníků ve Vintířově, v části od vlečky dále směr na Chodov po 1. odbočku na vodárnu. Z tohoto důvodu bude v těchto místech prací omezen provoz pro pěší i automobilovou dopravu. 

Za komplikace se omlouváme.