Informace Ministerstva zdravotnictví

04.08.2021, 10:55
Níže v odkazech předkládáme opatření Ministerstva zdravotnictví


- mimořádné opatřeni - ochrana dýchacích cest s účinností od 31.7.2021 do odvoláni
- mimořádné opatření – omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinnosti od 1.8.2021 do odvolaní
- ochranné opatření-omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 31.7.2021 do odvolání
- ochranné opatření–vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid 19 s účinností od 1. do 31.8.2021
- sdělení Ministerstva zdravotnictví - kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid 19 s účinností od 
  2. srpna 2021

- změna mimořádného opatření ze dne 29.6.2021 k omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 1.8.2021 do odvolání