Odvoz nebezpečného odpadu

07.09.2020, 14:51
Obrázek nebezpečného odpadu

Odvoz nebezpečného odpadu společností Sokolovská skládková, spol. s.r.o. se v naší obci uskuteční ve čtvrtek 8. října 2020 od 15.00 do 16.30 hodin  z obvyklých míst. O podrobnostech budeme ještě informovat rozhlasem. Využijte možnosti zbavit se nebezpečného odpadu, kterými jsou zejména baterie, barvy, laky, ředidla, aerosoly, oleje, rozpouštědla, asfaltové směsi a jiné chemikálie.  Obvyklá místa stání vozu společnosti Sokolovská skládková, spol.s.r.o..

      -     před regulační stanicí plynu
      -     na parkovišti před samoobsluhou Vintíř
      -     před obecním úřadem
      -     na parkovišti u restaurace U Kahanu
      -     před sběrnou surovin č.p. 186

Prosíme občany, aby lednice, televizory, jiná elektrozařízení a pneumatiky odkládali do sběrných míst obce Vintířov.