Plánované přerušení dodávky elektřiny

31.08.2020, 12:56
18.09.2020 (08:00 - 10:00) - plánovaná odstávka č. 110060733304
Vintířov - Vintířov, okres Sokolov
Vintířov
1/1G, 2, 2/2/G, 4, 4/4/G, 7, 7/7G, 8/8G, 9, 11, 12/11, 15, 15/15/G, 21/21G, 22/22G, 23/23G, 24/24G, 25/25G, 29/29G, 31/31G, 

32/32G, 34/34G, 47, 50, 51, 56, 57, 61, 65, 67, 70, 72, 

74, 77, 79, 83, 85, 100, 111, 117, 124, 130, 135, 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 181, 
182, 182/182A, 183, 183/183E, 189, 191, 234, parc. č. 152, parc. č. 183/3, parc. č. 246, parc. č. 317/1, parc. č. 318/3, parc. č. 318/4, 
parc. č. 318/7, parc. č. 318/8, parc. č. 318/15, parc. č. 318/17, parc. č. 318/18, parc. č. 318/19, parc. č. 318/20, parc. č. 318/21, 
parc. č. 318/22, parc. č. 318/23, parc. č. 324/1, parc. č. 327/1, parc. č. 368, parc. č. 372, parc. č. 372/1, parc. č. 377, parc. č. 379, 
parc. č. 382, parc. č. 384, parc. č. 395, parc. č. 397, parc. č. 398, parc. č. 523, parc. č. 525, parc. č. 533, parc. č. P32/1, parc. č. P321/2, 
č. P.26/3, č. Z, č. p. 16/4, 183-/183-B, 183-/183-C
Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.