Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov

15.06.2020, 16:42
Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se bude konat v pondělí dne 22. června 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu od 16.00 hodin.


Navržený program jednání:
 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
 2. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními.
 3. Výroční zpráva školských zařízení MŠ a ZŠ za školní rok 2019/20.
 4. Informace k volbám do zastupitelstvech krajů a Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční 2. a 3. října 2020.
 5. Stav a průběh investičních akcí v obci v roce 2020, příprava akcí a projektové dokumentace pro další roky.
 6. Kulturní akce v měsících 07 - 10/2020 a stav jejich příprav.
 7. Výroční zpráva Vintířovské teplárenské a majetkové společnosti s.r.o. za rok 2019.
 8. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 soukromým auditorem.
 9. Mateřská škola Vintířov – povolení výjimky z počtu dětí ve třídách pro školní rok 2020/21.
 10. Základní škola Vintířov – realizace projektu výzvy č. 80 OP VVV/ šablony III..
 11. Mimořádný investiční příspěvek Mikroregionu – Sokolov východ II. / pořízení elektronické úřední desky.
 12. Projednání smlouvy o poskytování služby Hlášenírozhlasu.cz.
 13. Odpadové hospodářství obce za rok 2019.
 14. Strategický plán rozvoje obce.
 15. Různé.
 16. Usnesení.

SRDEČNĚ ZVOU ZASTUPITELÉ OBCE VINTÍŘOV.