​ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. ROK 2020/2021

27.03.2020, 9:33
Vážení rodiče,
zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2020/2021 proběhne bez účasti budoucích žáků 1. ročníku - a to do 15. 4. 2020. Vyplněné tiskopisy „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ a „Dotazník pro rodiče žáka k zápisu do 1. ročníku“ vhoďte, prosím, do schránky na budově základní školy.

Tiskopisy byly předány v MŠ, případně jsou k dispozici ke stažení na www.skolavintirov.cz – dokumenty
(Dotazník pro rodiče k zápisu)