Poplatek za psa a pronájem pozemků

03.02.2020, 16:03
Obrázek psaV průběhu měsíců února a března 2020  máte ještě možnost v pokladně obecního úřadu zaplatit poplatky za psy a pronájmy pozemků, a to v úředních hodinách pondělí a středa od 08.00 -12.00 a od 13.00- 17.00  nebo na číslo účtu 2826391/0100  včetně Vašeho variabilního symbolu nebo specifikace – jméno poplatníka + poplatek pes nebo poplatek pronájem pozemku. Pokud tak neučiníte v průběhu měsíců ledna a února, budou Vám poslední týden v únoru rozeslány poštovní poukázky na tyto poplatky se splatností nejpozději do 31. 3. 2020.
V případě, že došlo ke změně, která bude mít vliv na výši poplatku (přiznání starobního důchodu, ZTP,ZTP/P atd.), kontaktujte obecní úřad.  Výši poplatků Vám rádi opravíme a upřesníme.
Sazby poplatků u pronájmů pozemků zůstávají nezměněny.
Sazby u poplatků za psy jsou určeny obecně závaznou vyhláškou.