Halloweenské strašení

30.10.2019, 13:02
V sobotu 9. listopadu 2019 se uskuteční akce nazvaná “Halloweenské strašení“. Začátek akce je naplánován od 18.30 hodin a startování bude probíhat dle časového harmonogramu a stanoveného času na vstupenkách. Start strašidelné stezky je na velkém parkovišti pod vodárnou (pod objektem vodárny). Zveme všechny děti na strašidelnou stezku plnou nástrah a hrůzy (doporučený věk od 6 let). 
Nezapomeňte si sebou vzít svítilny.
Nutno si zajistit vstupenky v MŠ u paní Kotové, v ZŠ u paní Šimkové a na OÚ u paní Pickové. Předprodej vstupenek je od 4. listopadu 2019.
Bez vstupenek se nelze akce zúčastnit.