Vítání občánků

26.09.2019, 9:03
V roce 2019 se slavnostní vítání nově narozených občánků uskuteční v sobotu 23. listopadu od 14.00 hodin ve společenském sále restaurace „U Kahanu“. Vítat se budou děti narozené v období 1.11. 2018 – 31.10. 2019. Každé narozené děťátko, které se se svými rodiči zúčastní slavnostního přivítání, dostane od obce malý dárek, pamětní list a malou finanční hotovost. Z průběhu akce budou pořízeny fotografie, z nichž některé obdrží rodiče a další budou založeny do „Knihy zápisů do života“. S ohledem na zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů je potřeba, aby se zákonní zástupci, jejichž děťátko má trvalý pobyt v obci, nebylo-li ještě přivítáno a mají-li rodiče zájem se zúčastnit vítání občánků v listopadu 2019, dostavili na obecní úřad a vyplnili zde příslušný formulář. Formulář si je možno vyzvednout na obecním úřadě, případně stáhnout na webových stránkách        obce.
Formuláře si je možno stáhnout na webových stránkách obce