3. ročník ankety "Senior roku 2018"

27.06.2019, 7:37
V letošním roce proběhne již 3. ročník ankety "Senior roku 2019". Tato anketa si klade již od prvopočátku za cíl podpořit aktivní stárnutí obyvatel v Karlovarském kraji a posílit postavení seniorů ve společnosti. Akce tohoto typu podporuje mezi seniory soudržnost, občanskou důležitost,^ tvořivost a potřebu se i nadále aktivně zapojovat do projektů a aktivit ve svém okolí.
Návrhy na oceněné seniory můžete zasílat od 24. června 2019 do 15. srpna 2019 prostřednictvím anketního lístku, který je umístěn na webových stránkách Karlovarského kraje: 
https://www.kr-karlovarsky.cz/php/seniorroku/reg-info.php?inf=4&dat=24.6.2019
Hlasovací lístek můžete vyzvednout i na obecním úřadě.