Cyklistický závod "MČR Masters 2019"

06.06.2019, 12:22


Ve dnech 29. června 2019 od 14.00 hodin do 18.00 hodin a 30. června 2019 od 11.00 hodin do 14.00 hodin dojde k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích (Lomnice - Vintířov). viz. níže

https://www.vintirov.cz/board/919-MCR_Masters_2019(ltqoiV).pdf