Likvidace dehtových kalů Stará Chodovská

29.05.2019, 11:15

Vzhledem k postupu sanačních prací  na lokalitě skládky těžkých dehtových kalů Stará Chodovská je možná zvýšená pachová postižitelnost i ve větší vzdálenosti od Vřesové.
Sanační práce odkrývají stále větší plochu, kde  muže zejména při teplejším počasí  docházet k uvolňování zapáchajících látek.
Bc. Jitka Klimešová
Sekce Ekologie
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.