Peníze z emisních povolenek zpátky do regionů

28.03.2019, 15:12
Obec Vintířov se připojuje k vypsané Chodovské výzvě, jejímž smyslem bylo upozornit na problém, který v našem regionu Sokolovsko, vznikne po útlumu těžby hnědého uhlí. Možná, že to mnoho občanů nemusí zatím takto pociťovat, ale dějí se věci, které jsou neodvratitelné a v řádů let, bude náš region čelit problému s nedostatkem pracovních míst. Ohrozí se ekonomická stabilita regionu Sokolovska, kterou zatím nikdo ve vládě neřeší. Tento problém zasáhne i region Ústecka, kde je také dominantní činností dobývání hnědého uhlí. Tyto firmy zaměstnávající mnoho občanů daných regionů,  jsou povinni investovat nemalé prostředky do takzvaných emisních povolenek, jejíž cena se každým rokem dramaticky zvyšuje. Tento fakt zvyšuje finanční zátěž jednotlivých společností, které pro svou provozní činnost potřebují emisní povolenky nakupovat. I přesto, že jsou tímto způsobem odváděny z daných regionů nemalé prostředky, jen minimum se jich do regionů vrací zpět. Neřečí se situace, která v regionech po skončení dobývání uhlí vznikne. A hlavně se miliardové prostředky vybrané za shora zmíněné emisní povolenky do postižených regionů nevrací tak, aby řešily problémy, které tu vzniknou a ohrozí nás všechny. Chápeme, že je potřeba snižovat emisní skleníkové plyny, ale je také potřeba s těmito prostředky hospodárně zacházet a hledět více do budoucnosti. Z těchto důvodů vznikla petice, jejím smyslem je upozornit na tento problém všechny, kdo s tím mají co dočinění a mohou mnohé změnit.     

Petičním místem, kde je možno vyjádřit svým podpisem do petičního archu svůj nesouhlas, je i Obecní úřad Vintířov. Petiční místo je označeno takto:

 
 
 


Více informací k tomuto tématu, odkaz na stránky senátora za nás kraj Miroslava Balatky.
http://miroslavbalatka.cz/petice/#section-mapa
Odkaz na článek Sokolova s tímto tématem: