Ordinace praktického lékaře - změna sídla

06.11.2018, 14:13

Dne 5. listopadu 2018 byl zahájil provoz ordinace praktického lékaře v prostorách bývalého zdravotního střediska na adrese Vintířov č.p. 169. Jedná se o změnu sídla a bude zde poskytována zdravotní péče v plném rozsahu, tak jako byla zajišťována v prostorách přilehlých vrátnici na Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.. Věříme, že tato změna přispěje k lepší dostupnosti zdravotní péče občanům v naší obci. Nový telefonní kontakt na obvodního lékaře na nové adrese: 603 882 656  

Jakmile nám budou do upřesněny ordinační hodiny, zveřejníme je na webových stránkách.