​Sběrná místa v obci - změna

17.07.2018, 9:34
V naší obci máme dvě sběrná místa, jedno je situováno na sídlišti v objektu technických služeb č.p. 111 a druhé sběrné místo je ve spodní části obce. Dlouhá léta bylo sběrné místo ve spodní části obce v objektu sběrných surovin, ale nyní změnilo své místo a nachází se v areálu čističky odpadních vod (ČOV).
Nové místo sběrného dvora, které je umístěno v areálu čističky odpadních vod se nachází za fotbalovým hřištěm TJ Baník Vintířov. Otvírací časy, po které mohou občané využít sběrného dvora, se nemění a na obou stanovištích je otevřeno v pondělí a ve středa ( 14.30 – 17.00 hodin) a také v sobotu od 9.00 – 11.30 hodin.
 
Věříme, že na tuto změnu si občané rychle zvyknou a budou stále využívat tento sběrný dvůr.
 
Děkujeme za pochopení.