Aktuální informace obecního úřadu

06.08.2018, 9:35 | Informace obecního úřadu |

Informace o dění v měsíci srpnu 2018

V těchto dnech vydal Obecní úřad Vintířov informace o dění v měsíci srpnu 2018

INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI SRPNU 2018 (možnost i stáhnout ve formátu PDF)

 
 • INFORMACE Z RADNICE:
 • V rámci cyklistického závodu “MČR Masters 2018 a OPEN závodu v silniční cyklistice“, který bude naší obcí projíždět, dojde v sobotu 4.srpna 2018 v čase od 14.00 – 17.00 hodin a v neděli 5.8.2018 v čase od 11.00 – 14.00 hodin k úplné uzavírce komunikace III/21028 a III/1812. Jedná se o komunikaci protínající naší spodní část obce a směřující z obce Lomnice kolem firmy Liapor a dále pokračující na Vřesovou. 
 • Obec Vintířov vyhlašuje programové dotace na přidělování dotací na kulturní a sportovní činnost v obci Vintířov (jednorázové i dlouhodobé projekty). Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vintířov na pořádání kulturních či sportovních akcí lze podávat  do 30.listopadu 2018. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce a formuláře jsou k dispozici na adrese  http://www.vintirov.cz/cs/dotace-obce/ nebo v kanceláři č. 6. Žádáme všechny žadatele o dodržení termínu podání, neboť následně dojde k přerozdělení dotací na předložené projekty z vyčleněného objemu financí rozpočtu na celý rok 2019. Vybrané projekty budou zahrnuty do kulturního a sportovního plánu obce na rok 2019 a podporovány obcí. Pro rok 2019 už následná výzva k dalším dotacím vyhlášena nebude. Pokud chcete pořádat v roce 2019 v obci kulturní nebo sportovní projekt za přispění obce Vintířov, je nutné tento projekt do 30.11.2018 podat na podatelně obecního úřadu.  
 • Místní knihovna bude v době do 13.srpna 2018 mimo provoz z důvodu dovolené.
 • Upozorňujeme občany, že Mateřská škola Vintířov bude v době do 12.srpna 2018 mimo provoz z důvodu dovolené. V té době bude mimo provoz i stravovací zařízení MŠ.
 • Vzhledem k dlouhotrvajícímu teplému počasí vyhlásila dne 26.7.2018 hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová začátek doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. S tím vešlo v účinnost nařízení Karlovarského kraje č. 4/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Nařízení zejména omezuje rozdělávání a udržování ohně, používání pyrotechnických výrobků, nebo používání vody z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody. Podrobnosti najdete na stránkách HZS Karlovarského kraje http://www.hzscr.cz/clanek/na-uzemi-karlovarskeho-kraje-je-vyhlaseny-stav-zvyseneho-rizika-vzniku-pozaru.aspx.
 • Záměr „Plán otvírky, přípravy a dobývání Lom Jiří 2030“. Příslušný úřad Ministerstva životního prostředí zaslal dotčeným obcím požadavek o zveřejnění informace o dokumentaci „ PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ LOM JIŘÍ 2030“. K tomuto záměru společnosti Sokolovská uhelná právní nástupce, a.s. se může každý písemně vyjádřit ve lhůtě 30 dnů od dne zveřejnění této informace a to příslušnému odboru Ministerstva životního prostředí se sídlem v Chomutově. S obsahem dokumentace a příloh se lze seznámit na internetových stránkách v informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia), kód záměru 0V4181 a také na úředních deskách obce.
 • Obec zřídila nové sběrné místo (jako náhradu za sběrné místo u sběrny), které je umístěno v areálu čističky odpadních vod se nachází za fotbalovým hřištěm TJ Baník Vintířov. Otevírací časy, po které mohou občané využít sběrného dvora, se nemění a na obou současných stanovištích je otevřeno v pondělí a ve středu 14.30 – 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 – 11.30 hodin.
 • Obec Vintířov vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytové jednotky č. 22 v č.p. 181, ve Vintířově. Byt. jednotka se nachází v 1.patře, velikost bytové jednotky je 58,02 m2 - 0+2. Podání žádosti: přihlášku si lze vyzvednout na Obecním úřadě Vintířov vždy v úřední dny. Žádosti musí být doručeny na Obecní úřad nejpozději dne 3.září 2018 a musí být na předepsaném formuláři, řádně vyplněné, včetně všech potvrzení a příloh (dle nových pravidel pro přidělování byt. jednotek), musí být v uzavřené obálce s uvedením adresy žadatele a zřetelně označené „Neotvírat – pronájem bytové jednotky v č.p. 181“. V okamžiku podání musí být zaplacena vratná kauce 5 000,-Kč. K byt. jednotce se bude skládat kauce na budoucí nájemné. Bližší informace na úřední desce a webové stránce www.vintirov.cz.
 
 • KULTURA:
 • V pátek 17.srpna 2018 pořádá naše obec další ročník Rockfestu Vintířov. V letošním roce se můžete těšit na 11 kapel na dvou pódiích. Hlavní hvězda festivalu bude kapela Krucipüsk, která letos vstoupila do Beatové síně slávy. Dále vystoupí kapely Cocotte Minute, Hand Grenade, Dirty Way, Tajfun, Shoe Cut, Ereley, a další. Start akce od 13 hodin na tréninkovém hřišti. Vstupenky v předprodeji si lze zakoupit na obecním úřadě a ve Sportcentru Vintířov. Cena vstupného 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě. Děti do 150cm výšky v doprovodu platící dospělé osoby, držitelé průkazů TP či ZTP mají již klasicky vstupné zdarma. Přijďte se pobavit a vytvořit výbornou atmosféru pro účinkující. Více informací na stránkách www.rockfestival.cz

skrýt komentáře

Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.

Copyright © 2019 Obec Vintířov | Informace o dění v měsíci srpnu 2018 | Powered by beinside.cz
Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies