Aktuální informace obecního úřadu

10.02.2018, 19:43 | Informace obecního úřadu |

Nezapomeňte zaplatit poplatky za psy a pronájem pozemků

V průběhu měsíce ledna a února 2018 můžete v pokladně obecního úřadu zaplatit poplatky za psy a pronájmy pozemků a to v úředních hodinách pondělí a středa od 8.00-12.00 a od 13.00- 17.00 hod. nebo na číslo účtu 2826391/0100, včetně vašeho variabilního symbolu  nebo specifikace – jméno poplatníka + poplatek pes nebo poplatek pronájem pozemku, pokud tak neučiníte, budou Vám poslední týden v únoru rozeslány  poštovní poukázky na tyto poplatky se splatností do 31. 3. 2018. V případě, že došlo ke změně, která bude mít vliv na výši poplatku (přiznání starobního důchodu, ZTP-P , atd.), kontaktujte obecní úřad.  Výši poplatků Vám rádi opravíme a výši upřesníme. Sazby poplatků u pronájmů pozemků zůstávají nezměněny. Sazby u poplatků za psy jsou určeny obecné závaznou vyhláškou takto:  základní sazba za psa 600,-Kč. Za psy chované v rodinných domech a stavbách pro individuální rekreaci, ve kterých má poplatník trvalý pobyt činí sazba 150,-Kč. Sazba místního poplatku  za psa jehož držitelem je  poživatel starobního, invalidního, vdovského  a vdoveckého  důchodu, který je jeho  jediným zdrojem příjmu  činí poplatek v byt. jednotce 150,-Kč za prvního a 200,-Kč za každého dalšího psa  a poplatek za  psa v rodinném domě 70,-Kč za prvního a 100,-Kč za každého dalšího   Veškeré tyto informace jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 2/2011, o místních poplatcích, která je uvedena na stránkách obce.

Přidejte první komentář

Copyright © 2018 Obec Vintířov | Nezapomeňte zaplatit poplatky za psy a pronájem pozemků | Powered by beinside.cz
Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies