Aktuální informace obecního úřadu

06.02.2018, 9:17 | Informace obecního úřadu |

Informace o dění v měsíci únoru 2018

V těchto dnech vydal Obecní úřad Vintířov informace o dění v měsíci únoru 2018. 


 
OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV

 
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI ÚNORU
2018
INFORMACE Z RADNICE:
 • V průběhu měsíce února můžete v pokladně obecního úřadu zaplatit poplatky za psya pronájmy pozemků a to v úředních hodinách pondělí a středa od 8.00 -12.00 a od 13.00 - 17.00 hod. nebo na číslo účtu 2826391/0100, včetně vašeho variabilního symbolu nebo specifikace – jméno poplatníka + poplatek pes nebo poplatek pronájem pozemku, pokud tak neučiníte budou Vám poslední týden v únoru rozeslány poštovní poukázky na tyto poplatky se splatností do 31.3.2018. V případě, že došlo ke změně, která bude mít vliv na výši poplatku (přiznání starobního důchodu, ZTP-P , atd.), kontaktujte obecní úřad. Výši poplatků Vám rádi opravíme a výši upřesníme. Sazby poplatků u pronájmů pozemků zůstávají nezměněny. Sazby u poplatků za psy jsou určeny obecné závaznou vyhláškou takto: základní sazba za psa 600,- Kč. Za psy chované v rodinných domech a stavbách pro individuální rekreaci, ve kterých má poplatník trvalý pobyt činí sazba 150,- Kč. Sazba místního poplatku za psa jehož držitelem je poživatel starobního, invalidního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu činí poplatek v byt. jednotce 150,- Kč za prvního a 200,- Kč za každého dalšího psa a poplatek za psa v rodinném domě 70,- Kč za prvního a 100,- Kč za každého dalšího.
 • Obec Vintířov vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytové jednotky č. 31 v č.p. 182 (Polyfunkční domy) ve Vintířově. Byt. jednotka se nachází v 1. patře, velikost bytové jednotky je 51,21 m2 – 1+1. Podání žádosti: přihlášku si lze vyzvednout na Obecním úřadě Vintířov vždy v úřední dny. Žádosti musí být doručeny na obecní úřad nejpozději dne 19.února 2018 a musí být na předepsaném formuláři, řádně vyplněné, včetně všech potvrzení a příloh (dle pravidel pro přidělování byt. jednotek), musí být v uzavřené obálce s uvedením adresy žadatele a zřetelně označené „Neotvírat – pronájem bytové jednotky v č.p.182“. V okamžiku podání musí být zaplacena vratná kauce 5 000,- Kč. K byt. jednotce se bude skládat kauce na budoucí nájemné. Bližší informace na úřední desce a webové stránce www.vintirov.cz.
 • Obec Vintířov vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytové jednotky č. 1 v č.p. 72, ve Vintířově. Byt. jednotka se nachází v 2. patře, velikost bytové jednotky je 41,08 m2 - 1+1. Podání žádosti: přihlášku si lze vyzvednout na Obecním úřadě Vintířov vždy v úřední dny. Žádosti musí být doručeny na obecní úřad nejpozději dne 19.února 2018 a musí být na předepsaném formuláři, řádně vyplněné, včetně všech potvrzení a příloh (dle nových pravidel pro přidělování byt. jednotek), musí být v uzavřené obálce s uvedením adresy žadatele a zřetelně označené „Neotvírat – pronájem bytové jednotky v č.p. 72“. V okamžiku podání musí být zaplacena vratná kauce 5 000,-Kč. K byt. jednotce se bude skládat kauce na budoucí nájemné. Bližší informace na úřední desce a webové stránce www.vintirov.cz.
 • Obec Vintířov zveřejňuje na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v č.p. 182 o výměře cca 42,4 m2. Pronájem bude uskutečněn pouze pro podnikání s živnostenským listem. Prostory mohou být předány do užívání okamžitě. Nájem je 20,-Kč/m2 a vratná kauce na pronájem tohoto prostoru je 10 000,- Kč. Případné další informace Vám budou poskytnuty na Obecním úřadě Vintířov, 1. patro, číslo dveří 6. Své podnikatelské záměry, vč. kopie živnostenského listu můžete odevzdat na adresu: Obecní úřad Vintířov, Vintířov 62, 357 44 nebo v podatelně obecního úřadu. Formulář lze stáhnout na webové stránce obce.
 • Zubní ordinace bude uzavřena do 30.3.2018. V případě neodkladného ošetření se lze telefonicky domluvit na čísle telefonu 352 308 202 (poliklinika Sokolov).
KULTURA:
 •  V sobotu 17. února 2018 od 14.00 hodin se ve společenském sále restaurace „U Kahanu“ uskuteční
 • pohádkový karneval „Z lesa Řáholce“ pro rodiče a děti. Vstupenky lze zakoupit na 1.třídě MŠ, cena 20,-Kč na osobu. Přijďte se s dětmi pobavit.
 • V sobotu 17. února 2018 od 20.00 hodin se ve společenském sále restaurace „U Kahanu“ uskuteční
 • „Maškarní ples“. K tanci a poslechu hraje taneční skupina „Fryzúr“ z Karlových Varů a je připravena i
 • tombola. Vstupenky lze zakoupit na 1.třídě MŠ, cena 150,-Kč. Jste srdečně zváni.
 • Přijměte pozvánku na oslavu Mezinárodního dne žen s názvem „Taková jsem já“, která se koná v neděli 18.března 2018 od 14.00 hod. v kulturním sále restaurace „U Kahanu“ ve Vintířově. Součástí programu bude vystoupení Hanky Křížkové, jedné z nejslavnějších muzikálových, swingových a šansonových zpěvaček. Pořad plný písní, vyprávění, promítání fotografií. Odpoledne plné humoru a dobré muziky s laskavou, energickou a usměvavou dámou, která to dokáže i rozbalit. K dispozici bude občerstvení. Vstupenku si můžete zakoupit na obecním úřadě v kanceláři č. 6 od 19. února. Cena vstupenky je 50,- Kč. Přijďte se pobavit a odpočinout si, zasloužíte si to.

skrýt komentáře

Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.

Copyright © 2018 Obec Vintířov | Informace o dění v měsíci únoru 2018 | Powered by beinside.cz
Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies