Aktuální informace obecního úřadu

03.05.2016, 0:27 | Informace obecního úřadu |

Pravidla pro přijímání přihlášek k zájezdům obce


Zastupitelstvo obce Vintířov na svém zasedání dne 11.4.2016 projednalo a schválilo nové zásady, které bude potřeba nově splnit v případě, že se bude chtít občan účastnit zájezdů pořádaných obcí. Tyto nová pravidla, která bude potřeba splnit jsou k nahlédnutí zde, viz. text níže.

 
Zásady zápisu přihlášky na zájezdy pořádané obcí, schválené Zastupitelstvem obce Vintířov dne 11.4.2016, usnesení č. 48/5.
 
1. Přihlášky k zájezdům pořádaných obcí Vintířov lze podávat pouze osobně na obecním úřadě
     ve stanovenou dobu.
2. Žadatel musí být osoba starší 18 let a s trvalým pobytem v obci. Jeden žadatel může nahlásit,
    sám sebe a 1 dospělou  osobu, nebo 2 dospělé osoby, druhá z dospělých osob nemusí mít
    trvalý pobyt. Na každou z dospělých osob lze nahlásit maximálně 2 osoby mladší 18 let a tyto
    osoby nemusí mít trvalý pobyt v obci. 
3. Každý  dospělý  účastník  zájezdu  musí  mít  vyplněnou  přihlášku  na  zájezd  se  souhlasem  s
    užívání  osobních dat  pro  potřeby  zájezdu.  Na  dané přihlášce  může mít  zahrnuty  max.  dvě
   děti, u kterých je zákonným zástupcem, pro ostatní účastníky (včetně dětí) musí být vyplněna
   samostatná přihláška.
4. Podmínky  z bodu č. 2, žadatel  musí  být  osoba  starší  18  let  a  s trvalým  pobytem  v obci  se
   nepoužije na zaměstnance obecního úřadu a příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ).
5. Žadatelé o zájezd se nahlašují závazně. Nebudou-li se moci zájezdu zúčastnit, mají povinnost
   tuto skutečnost nahlásit na obecní úřad. Pokud bude možno najít náhradu z řad náhradníků,
   evidovaných  obecním  úřadem,  bude  vrácen  účastnický  poplatek.  Pokud  tato  možnost
   nebude, účastnický  poplatek  se  nevrací  a  místo  je  stornováno. V případě,  že  dojde  před
   samotným  odjezdem  k nenadálé  události,  která  brání  v účasti,  tato  situace  se  řeší
   individuálně s obecním úřadem.
6. Podmínkou  k  přihlášení  se  k zájezdu  je,  vyplnění  přihlášky,  jejíž  součástí  je  souhlas
   s nakládáním s osobními údaji pro účely zájezdů obce. Tyto údaje jsou potřebné pro zajištění
   pojištění a ostatních záležitostí spojených s pořádáním zájezdu.
7. V případě  nenaplnění  kapacity  zájezdu nebo  doplnění  zájezdu  náhradníky  se  nebude
   uplatňovat bod č. 2. 

Potřebnou přihlášku na zájezdy je možno stáhnout zde.

Přidejte první komentář

Copyright © 2019 Obec Vintířov | Pravidla pro přijímání přihlášek k zájezdům obce | Powered by beinside.cz
Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies