Sbor dobrovolných hasičů Vintířov

Dobrovolní hasiči byli vždy vážený spolek. Ani ve Vintířově nechtěli být pozadu a proto založili 8.dubna roku 1890, jako vůbec první spolek, spolek dobrovolných hasičů. Zvláštním příležitostem (oslavy, plesy, májové slavnosti) dodávali hasiči zvláštní ráz.

Znak SDH

Ke svému založení obdržel spolek od Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I. z Rakouska 100 Guldenů. Každý si dovede představit, že to byla velká čest a vintířovští mohli být na své dobrovolné hasiče pyšní.

V roce 1946 navázal na činnost starého německého spolku nově založený spolek dobrovolných hasičů, ze kterého se později vytvořila místní jednota Československého svazu požární ochrany a z hasičů se stali požárníci. Roku 1947 byl požárníky uspořádán v obci první český ples. Roku 1949 dostali požárníci své první výjezdové vozidlo značky Mercedes. Roku 1950 byla postavena první máj a slaveny ,,Staročeské máje" v této tradici pokračují požárníci dodnes. Požární zbrojnice musela být vzhledem k havarijnímu stavu v roce 1973 zbourána a v letech 1974 až 1977 byla vybudována s nemalými obtížemi zbrojnice nová.

Současnost

V roce 2001 prodělala hasičská zbrojnice rozsáhlou rekonstrukci (včetně napojení na dálkové vytápění, elektroinstalace, rozvody přípojek vzduchu) a bylo obnoveno věcné vybavení dobrovolných hasičů. V roce 2006 bylo zakoupeno zcela nové požární vozidlo CAS 16 Daewoo Avia, jednotka požární ochrany je zařazena do kategorie JPO V a čítá 11 členů.

Hasičská zbrojnice

V dnešní době jsou vintířovští hasiči platným článkem v integrovaném záchranném systému Karlovarského kraje. Hasiči jsou pořadateli kulturních akcí v obci a zúčastňují se hasičských soutěží. Samostatnou prezentaci SDH Vintířov najdete na facebookové adrese https://www.facebook.com/hasicivintirov/?fref=ts

Důležitá telefonní čísla

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky, …), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte číslo

150

nebo kontaktujte ohlašovny požáru v obci.

Na základě znění vyhlášky č. 246/2001 o prevenci PO se zřídily v obci nové ohlašovny požáru, jejichž účelem je zabezpečit převzetí a předání hlášení o vzniklém požáru, nehodě nebo živelné události. Tyto jsou zřízeny na níže uvedených adresách:

  • Obecní úřad ve Vintířově č.p. 62, tel. 352 665 416
  • Jiří Ošecký č.p. 147
  • Robert Muchka č.p. 5
  • Miroslav Češka č.p. 137
  • Milan Mareček č.p. 181
SDH Vintířov SDH Vintířov SDH Vintířov
Stránka aktualizována: 05.04.2017
Copyright © 2018 Obec Vintířov | Powered by beinside.cz
Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies